copyright @ daily coin news 

Truyền tải tin tức một cách nhanh chóng, chính xác và có chọn lọc

Tin tức của giới chuyên môn    

Tin tức nóng hổi từ hiện trường

Kênh truyền thông tổng hợp chuyên biệt về Blockchain/tiền ảo

Daily Coin News

 

OUR VISION

Tin tức liên quan đến Blockchain và tiền ảo một ngày vượt quá “1000 lượt”

Việc kiểm chứng tin tức là quan trọng tại các thị trường chưa phát triển

Thông qua hoạt động của kỹ thuật Blockchain, thay đổi nhận thức người dùng thông thường từ việc lấy trọng tâm là tiếp nhận tin tức trở thành ‘trọng tâm là sản xuất và đánh giá tin tức’ 

Để nội dung tin tức được tin tưởng và đánh giá cao, cần xây dựng một hệ thống khiến người dùng có thể hoạt động tích cực cùng với trợ cấp hợp lý dựa theo mức độ tham gia

 

Trong thời đại quyền lực tập trung và phi tập trung, Daily Coin News cùng người dùng phát triển trên nền tảng cơ bản của Blockchain cung cấp hệ sinh thái truyền thông mới

1. BIZ MODEL_Concept

2. BIZ MODEL_Model Framework

 

readers Voting

Loại trừ tin tức giả / lừa đảo / tin đồn ác ý truyền tải đến độc giả

Open Platform

Bất cứ người dùng nào đều có thể viết và đánh giá tin tức

Multi-Language

Thông qua công ty hợp danh toàn cầu cung cấp dịch vụ đa ngôn ngữ

Reward

Khi tham gia viết / đánh giá / chia sẻ v…v… tin tức được trợ cấp đa dạng

Similarity Check

Tự động chặn các tin tức góp nhặt/ sao chép

 

Tổng lượng phát hành token

Daily Coin Token có tên là DNcom, biểu tượng là ‘DN’.

■ TOTAL AMOUNT OF ISSUE

5000,000,000

■ Bán Token

 HARDCAP : 2,000,000,000(40%)

 SOFTCAP : 500,000,000

■ USER

1,250,000,000(25%)

■ OPERATING

750,000,000(15%)

■ MARKETING

500,000,000(10%)

■ FOUNDER

500,000,000(10%)

DNcom

Mục đích sử dụng Coin

Trao thưởng cho người dùng            tham gia

Hỗ trợ cho các hoạt động đa dạng như viết, đánh giá, chia sẻ tin tức, đăng tải ảnh hiện trường v…v…

■ Phương thức trợ cấp cho đánh giá và       bài giảng của chuyên gia 

■ Cách thức mua nội dung liên     quan đến giáo dục, báo cáo       và dữ liệu
■ Cách thức chi trả phí quảng           cáo cho doanh nghiệp đăng ký     quảng cáo

DNcom ROADMAP

 

OUR PARTNERS

 
 

DNcom

Sách trắng

Bạn có muốn xem thêm nội dung chi tiết không?

 

Để giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về Daily Coin News, sách trắng bao gồm nội dung Daily Coin News theo đuổi giá trị, dịch vụ triết học, lượng coin phát hành và sử dụng, phương án vận hành.

 

Hãy đọc thử tại đây

 

​데일리 코인 뉴스 홈페이지 이용 안내

당신의 시선이 담긴 뉴스를 ​기사로 작성하고, 전세계 사람들과 공유 해 보세요. 

South Korea.png
United States of America(USA).png
China.png
Japan.png
Russian Federation.png
Viet Nam.png
Spain.png
France.png
South Korea.png
United States of America(USA).png
China.png
Japan.png
Russian Federation.png
Viet Nam.png
Spain.png
France.png

Hướng dẫn sử dụng trang chủ Daily Coin News

Hãy đăng tải bài viết dựa vào những tin tức mà bạn nắm bắt được và chia sẻ với toàn thế giới

모바일
South Korea.png
United States of America(USA).png
China.png
Japan.png
Russian Federation.png
Viet Nam.png
Spain.png
France.png
South Korea.png
United States of America(USA).png
China.png
Japan.png
Russian Federation.png
Viet Nam.png
Spain.png
France.png

Quản trị viên

Team Member

Jim Lee

Publisher

Jack Charrier

Developer

Joanne Kim

CEO

David johannesson

Developer

Eastom Shin

CTO

Erica Jeon

CKO

 Adrik Shim

MD

Somos Shin

CM

Kyengae Kim

CFO

Gina Lee

CM&Translator

Jenny Lee

CM&Translator

Advisor

Byungwan Jo

 Prof. of Hanyang Univ.

JeongNam Lee

 Sec.General Cyber Forensics Profession Associaltion 

Jochen Biedermann

Founder&CEO, Blockchain Asia 

Taehyen Ki

CEO of Security BCS

Sooyong Park

Prof. of Seogang Univ. 

Sangcheal LIM

Executive Director of KMA

Doyung Kim

Chairman of Cyber Forensics Profession Associaltion

Taisia Kudashikina

Websarafan Operator

Hiện đang có 78 phóng viên SNS toàn cầu hoạt động

 

DNcom

CONTACT

전화번호: 1-607-262-4120

주소
SBAmerica 
460 Bergen Blvd, Palisades  Park, NJ 07650